Váhy přísad

Váhy přísad - výrobky fa ELFANY Ostrava s.r.o.
Aplikace na betonárnách

fa rbr, spol. s r.o
Žilina  Betonárna STETTER H3N
Váha 24+4+4 kg
Váha přísad tříkomorová  Betonárna ve výstavbě  Zásobník kameniva

Pohled betonárna STETTER H3N  Zásobník H3N po dokončení
Dvojitá nezávislá váha na betonárně
Stetter M1 12+12kg

Dvojitá váha betonárna STETTER M1  Popis vah přísad

Váha tříkomorová pro malé betonárny
8+1.8+1.8 kg
Váha tříkomorová      Váhy přísad  Květoslav Nytra   ELFANY