Systém Trendbeton

Pro vizualizace v době před WINDOWSOVÉ  vznikaly v prostředí MS DOS  české programy. například  TREND ACCORD, CONTROL PANEL atd. Pro řídicí systém betonáren jsme tehdy použili ve spolupráci s fa.AutoContControl  systém TREND. Byl to v době svého vzniku okolo roku 1990 špičkový vizualizační systém obsahující prvky známé až později ve WINDOWS - systém oken, ovládání důsledně pomocí myši, využívání rozšířené paměti, ve vývojovém prostředí se používaly vektorové obrázky a písmo, ovládací prvky se snadno ovládaly a měnily rozměry pouhým pohybem myši.
První nasazení systému do výroby nebylo lehké vzhledem k tehdejším všeobecným počítačovým znalostem obsluhy betonáren. Obzvláště používání myši pro ovládání procesu bylo se začátku pro obsluhující pracovníky obtížné protože většina jich držela myš poprvé v životě. Lehčí byla situace v případě nahrazování modernějších systému ovládaných počítačem kde již byla klávesnice a monitor avšak myš se nepoužívala. Těchto systémů v té době bylo ještě příliž málo a  zkušenosti chyběly.
Ihned po první zkušební aplikaci v roce 1995 byla další verze TRENDBETON upravena jako síťová, dispečerské stanoviště se nacházelo daleko od betonárny. Systém byl propojen až do fakturace pomocí sítě NOVELL. Systém TRENBETON a ostatní programy používaly databázi  formátu dB3. Systém byl moderně navržen  neboť několik aplikací pracuje ještě dnes,  což je při dnešním vývoji počitačové techniky neobvyklé. Pro řízení výrobního procesu jsou stále používány malé PLC Mitcubishi řady FX. Přesto že tato řada prošla několika modernizacemi jsou její programy stále zpětně kompatibilní, což je výhodné pro údržbu. Jiní známí výrobci to zatím nedokázali.Ukázky obrazovek TRENDBETON :         Automix Home :