První věžová betonárna
Obrázky první věžové betonárny v Ostravě. Betonárna postavena v roce 1960 a byla v
provozu 20 let.
Betonárna obsahovala dvě bubnové vyklápěcí míchačky o obsahu
 1200 litrů  = 1m3 betonové směsi každá.
Technický výkon 37 m3/hodinově. Na tehdejší dobu byla moderní s automatickým
 provozem. Tato koncepce
se po zdokonalování jednotlivých částí technologie používá dodnes u věžových betonáren.
Dnes toto centrum po rekonstrukcích a výstavbě nových betonáren již vyrobilo 5 000 000 m3 bs.

Skica betonárny
 Míchačka  Váha

Pohled  Poslední beton  Průřez betonárnou  


Vyrobeno 2 000 000 m3 na centrální betonárně, S243 společně s betonárnou novější
 STETTER V1K 50.V150K

Vyrobeno celkem betonu  Historie betonárnyHistorie  

Dne 16.2. vyroben pětimiliontý kubík betonové směsi : Oslava
Betonárna je osazena řídicím systémem                fa.ELFANY