ELFANY Ostrava s.r.o.

Domů
ELFANY Ostrava s.r.o.

Květoslav Nytra

Betonárna typ  SBE 30VP.

Základní provedení :
Míchačka 750 dm3 ,  0.5 m3 hotového betonu.  Tři sila 60 tun. Zásobník třífrakční. Vážicí pás. Dávkování přísad  4 pozice přísad tříkomorová váha nebo tři pozice dávkování přísad průtokoměrem. Dávkování vody čisté i kalové.Vlhkoměr a konzistoměr. Váha cementu je dimenzovaná i pro použití popíkových  směsí a VJM  (500kg objem). Praktický výkon 25 m3/hod. Max výkon 30 m3/hod. Automatický provoz, neomezený počet receptur. Dodací listy a protokoly dle EN.

Rozšíření :

zásobník čtyřfrakční, pětifrakční,šestifrakční max 8 komor (2x  čtyřfrakční zásobník ). Vlhkoměr do všech komor. Dávkování přísad čtyři pozice váha + 3 pozice průtokoměr nebo čtyři průtokoměry nezávisle, nebo další váhy přísad. Dále čtyři mikrodávkovače práškových příměsí. Možnost doplnění samostatného dávkování teplé a studené vody s automatickým výpočtem výsledné teploty. Měření  teplot: venkovní teplota, teplota studené vody, teplota teplé vody, teplota kameniva a betonové směsi . Export import dat do systému SAP.

                                                                                                                   Dávkování vody a přísad :

michačka vaha cementu     VODA Kompresor a vytápění váha přísad dvojitá váha  zásobník  

pas  Zásobník zateplený  Výrobní protokol   betonarna před zateplením   sklad přísad  Míchačka se strany plnění    obrazovka      

Dodací list   Zateplená betonárna

                                                                            
Obrázky s výstavby betonárny          

 ELFANY