Výběr uskutečněných aplikací fa  ELFANY Ostrava s.r.o.  Váhy přísad

           


1)       Betonárny věžové

a)       Betonárna fa Štěrkoven Dolní  Benešov – v roce  1995 dodávka řídicího systému po havárii 

        původního řídicího systému  Kaiser. Betonárna je v provozu s dalšími doplňky dodnes.      

        Později doplněno automatické měření teploty vzduchu,vlhkoměr,měření stavu kameniva a

        zabezpečovací systém plnění kameniva. Dodávka dávkovacích systémů vody a přísad.

       Betonárna je typu STETTER  V1.5  o výkonu 80 m3 / hod.

       Zajímavostí je rekordně krátká doba od objednání dodávky do zprovoznění za pět dnů s toho   

       vlastní montáž 2.5 dne. Hlídání plnění kameniva.

b)      Betonárna fa Aleš Němeček  - v roce 1996 dodávka řídicího systému technologie betonárny a dopravy kameniva, včetně silových rozvaděčů. Dodáno i dávkování přísad.

Betonárna je obdoba  betonárny  STETTER V2 o výkonu 96 m3/hod.

Zajímavostí je řešení dopravy kameniva, automatická regulace plnění elevátoru a ovládání plnění od násypky kameniva. Byl zde také použit kamerový systém na kontrolu přísunu materiálu. Původní řízení dopravy kameniva je dosud v provozu.

c)       Betonárna fa Štěrkoven Dolní  Benešov – v roce 2001dodávka řídicího systému a rozvaděčů technologie.

       Betonárna je typu MERKO V1.5  o výkonu 80 m3 / hod.

d)      Betonárna fa Prefa Horný Hríčov  SR –  v roce 2004 dodávka řídicího systému po havárii   

       původního řídicího systému Siemens.Dodáno dávkování vody a přísad. Montáž a zprovoznění 

       za nového řídicího systému za dva dny, bez výluky(sobota,neděle)..

       Betonárna je typu STETTER  V1.25  o výkonu 60 m3 / hod.

e)       Betonárna fa TBG Ostrava Vítkovice – v roce 2003 výměna řídicího systému při rekonstrukci       

technologie. Dodávka dávkování vody a  přísad, technologie později doplněna váhou přísad..

       Betonárna je typu STETTER  V1.25  o výkonu 60 m3 / hod.

       Zajímavostí je že je to nejstarší věžová betonárna fa STETTER .  Na této betonárně byl také namíchán pětimiliontý kubík betonové směsi 16.2.2007.

        viz Oslava .

 

f)        Betonárna fa Vojenských staveb  dnes fa Štěrkoven Dolní  Benešov  závod Přerov – v roce  1998 dodávka   řídicího systému po ukončení životnosti původního.

       Betonárna je typu STETTER  V 0.75  o výkonu 37 m3 / hod.

       Zajímavostí bylo použití kombinovaného 

       dávkování přísad pomocí váhy a průtokoměru. Na betonárně řídicí systém měří teplotu vody a 

       vzduchu, údaje se zapisují do protokolu o výrobě.

 

 2)       Betonárny mobilní

 

a)       Betonárna fa Vojenských staveb v dnešní době fa Štěrkoven Dolní  Benešov – v roce 1995 dodávka   řídicího systému a silnoproudu. Dodáno bylo i nové dávkovací zařízení přísad, později také  vody. Řídicí systém je v původním stavu provozován dodnes.

Betonárna je typu STETTER M2 o výkonu 96 m3 / hod.

Zajímavostí je první známý systém ovládání betonárny bez klasického ovládacího pultu.

 

b)      Betonárna fa Aleš Němeček – v roce 1998 byla dodána kompletní repasovaná betonárna typ  

        STETTER  TM500H, doplněna novým vážícím pásem a řadovým zásobníkem doplněným       

       původním naším řídicím systémem. Byly provedeny i další mechanické úpravy pro zvýšení

       výkonu. Betonárna má nyní maximální výkon 33 m3/hod.

       Zvláštností je námi vyvinutá konstrukce dávkovacích uzávěrů kameniva a konstrukce vážícího 

       dopravníku.

 

    

c)       Betonárna fa SKANSKA – v roce 2003 dodávka řídicího systému, silnoproudé části, 

       dávkování přísad a vody.Nové měření konzistence. Rekonstrukce vážících zařízení a dodávka pneumatiky.

              Betonárna je typu SGM 320  s výkonem 320 m3/ hod. Používá se pro dodávky bs pro dálnice 

              a letiště. Obsahuje dvě míchačky o objemu 2x 5 m3.

              Zajímavostí je minimalizace elektrických propojení pro usnadnění přemísťování 

              betonárny, nový způsob umístění vlhkoměru, virtuální měření stavu v silech bez měřicích 

              zařízení. Jeden počítač řídí obě míchačky a současně se zapisují průběžně protokoly na dvou 

              tiskárnách současně. Pro ostatní výtisky je zapojena další tiskárna.Míchačky mohou současně vyrábět různé druhy bs..

 

d)      Betonárna fa Štěrkoven – v 2000 dodávka řídicího systému při rekonstrukci betonárny,dodávka  dávkování vody.

Betonárna je typu AMB 22 o výkonu 22 m3/hod.

Zajímavostí je zjednodušený řídicí systém bez počítače, nastavení množství se provádí

digitálními potenciometry. V provozu 2 ks.

 

e)       Betonárna fa Váhostav Žilina a.s. dnes v provozu u Inženýrských staveb Košice v roce 1999  

                               dodávka řídicího sytému. V předchozích letech dodávka konzistoměru a  dávkování přísad.

                                V roce 2006 doplněno 2 ks vlhkoměry Arnold dodávka  ASTERIX . 

                                Vprosinci 2006 výměna mechanických vah za tenzometrické Při té příležitosti byl zmodernizován řídicí systém.Váhy

                                 Betonárna je typu  STETTER M1 o výkonu 50 m3/hod.

 

 

3)       Betonárny různé

 

a)        Betonárna fa Štěrkoven Dolní  Benešov – v roce 2001 dodávka řídicího systému a rozvaděčů technologie.

 Dodávka dávkování vody a rekonstrukce vah. Dále měření hladin kameniva a ovládání.

 Betonárna je typu STASIS  C55 O VÝKONU 50m3/hod.

Zajímavostí je velká vzdálenost pracoviště operátora od betonárny.

 

b)      Betonárna fa Štěrkoven – v roce 1994  dodávka poloautomatického ovládacího systému, dávkování  vody a přísad. Instalace konzistoměru.

        Betonárna je typu  SB25.

        Zajímavostí je že to je  naše první komplexní dodávka elektrozařízení a ovládání betonárny.

 

c)     Betonárna fa Štěrkoven – v roce 1996 -   dodávka řídicího sytému, dávkování 

        vody,kalu,přísad rekonstrukce vah.

        Betonárna je typu  SB25. S původním řídicím systémem v provozu dodnes. V současné době po přemístění do Vsetína.

        Zajímavostí je že to je  první nasazení  našeho řídicího systému na malé betonárně.

 

c)       Betonárna fa D&S Ždírec Nad Doubravou – v roce 1997 dodávka řídicího systému,

        dávkování vody a přísad.

         Betonárna je typu SB20.

         Zajímavostí je že to je  nejmenší betonárna s naším řídicím systémem.

 

d)      Betonárna SBE 30 fa Štěrkovny Dolní Benešov   v roce 2001 dodávka kompletní betonárny, příklad   rekonstrukce betonárny SB25 na moderní betonárnu o výkonu 30 m3/hod.

                              Zajímavostí je že to je naše první kompletní dodávka celé betonárny.

                        e)    Betonárna SBE 25 fa Kombinat Rolny Kietrcz   POLSKO – v roce 2001 dodávka kompletně 

                              rekonstruované betonárny s třífrakčním zásobníkem kameniva vlastní konstrukce.

                              Zajímavostí je nejmenší zastavěný prostor a nízká cena kompletní naše dodávka mimo 

                              cementových sil.

                 
                             
Betonárna v roce 2007 další rekonstrukce, dodávka dvou ks sil 60 tun  s novými filtry , uzávěry, přetlakovými ventily, uzávěr cementové váhy od fa.HAS.  
                             Byla vyměněna míchačka a šneky. Dodáno  nové dávkování přísad, oprava dávkování vody.
                              Při té příležitosti byla zároveň provedena modernizace řídicího systému TRENDBETON na systém WEBET Windows XP v plně polské verzi, dodávka laserové tiskárny pro tisk dodacích
                              listů a protokolů. Původní systém pracoval bez poruchy  šest let.


                          f)    Betonárna SBE30VP fa EBT Týnec nad Sázavou. Betonárna je osazena míchačkou 750 lt o výkonu 25 až 30 m3 hod. Naše kompletní dodávka. včetně velínu,
                       skladu  přísad, sil , vážicího pásu, zásobníku. Touto betonárnou lze snadno nahradit  stávající betonárny  SB25  s možností využití částí konstrukce a
                               prakticky stejným  příkonem elektrické energie a celkovou modernizací. s vysokou přesností dávkování komponentů BS.
                               Naše originální konstrukce dávkovacích uzávěrů, konstrukce   vážicího pásu, skipu , zásobníku, dávkování vody a přísad.
                               Konzistoměr vlastní konstrukce. Vlhkoměry  ARNOLD.                          
                   g)  Betonárna MNB 500 fa Veselý Brno. Betonárna slouží k zpracování materiálu s oprav  silnic.   Rozšíření na více frakcí a  zpracování kalové vody.
                                Zajímavostí je dávkování kameniva pomocí dopravních pásů.
 

4)       Jiná zajímavá zařízení

 

a)       Dávkovací systém tekutých směsí fa TECHFLOOR  - v roce 2001 dodávka kompletního  

                                zařízení. Dávkovač se používá k výrobě přísad do betonových směsí automatickým  

                                namícháním několika složek v určeném poměru a množství.

                     

b)      Míchárna suchých hmot  fa TECHFLOOR – v roce 2001 dodávka řídicího systému a technologického   rozvaděče.

 

c)       Dávkovací stanice pro výrobu pórobetonu fa POROBETON Trutnov - v roce 2003

Dodávka řídicího systému pro dvě dávkovačky, dodávka dávkovacích zařízení tekutých přísad, úpravy vážícího zařízení.

Zajímavostí je unikátní řešení řízení výsledné teploty vody a výpočet výsledné teploty hmoty dle receptury, průběžné měření teplot vstupních materiálů a měrných hmotností.

Obě dávkovačky jsou řízeny s jednoho počítače a mohou pracovat nezávisle na sobě. Novým řešením dávkování agresivních složek byla zvýšena bezpečnost zařízení a zvýšení kvality výrobků  

                   
                  d)   Automatická míchárna betonových směsí pro výrobu betonové dlažby  PRESBETON Drahotuše

   
 

5)       Vlastní výrobky a dodávky zařízení

a)       Do všech betonáren dodáváme s řídicím systémem konzistoměry vlastní výroby. Konzistoměry dodáváme i  jako samostatná zařízení.

b)      Vyrábíme samostatné váhy přísad tříkomorové, možnost zvolit různé velikosti nebo kombinace např. váhy dvojité nezávislé(dva tenzometry) příklad umístění betonárna STETTER M1 Řevnice..

c)       Dávkovací průtokoměry vody, přísad, kalu a různých jiných kapalin včetně ovládacích ventilů i jako samostatná automatická zařízení.

d)      Dodávky kompletních vah nebo rekonstrukce mechanických vah na tenzometrické snímače.

e)       Možnost dodávek kompletní technologie betonáren a ohřevu vody..

f)        Vážící pásy naší konstrukce,řadové čtyřfrakční  nebo speciální zásobníky kameniva, dávkovací uzávěry a pneumatiku,skipové dopravníky .   Nejmenší třífrakční zásobník   a vážicí pás nová betonárna SBE30VP      fa. EBT  Týnec nad Sázavou. Lze rozšířit na 5  ,6 až 8 komor..

 g)   Rozvaděče technologie, příklad pole rozvaděče hlavních pohonů betonárny SGME 320 obsahuje jejich napájení o instalovaném výkonu 200 kW  v poměrně malém prostoru a ruční ovládání.

 h)   Dále dodáváme  centrální mazání pro míchačky BHSlze použít  i pro jiná zařízení s větším počtem mazacích míst  náročných na časté mazání.

Květoslav  NytraHOME SBE30VPBetonárna   www.elfany.czELFANY                           MachuraMachura